VẢI THIỀU LỤC NGẠN - Vùng sản xuất đạt GLOBALGAP

Đăng bởi Farm Kitchen | 03/07/2022 | 0 bình luận
VẢI THIỀU LỤC NGẠN - Vùng sản xuất đạt GLOBALGAP

Năm 2015 Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng- Bộ Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phát triển vùng sản xuất vải thiều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (tiêu chuẩn GlobalGAP), đã xây dựng mô hình thâm canh vải thiều phục vụ xuất khẩu tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang theo tiêu chuẩn GlobalGAP.

Tỉnh Bắc Giang có trên 28 nghìn ha vải, năm 2020 sản lượng ước đạt hơn 160 nghìn ha, tăng 10 nghìn tấn so với năm 2019. Trong đó, vải sớm 6.000 ha, sản lượng 45 nghìn tấn; vải thiều chính vụ trên 22.100 ha, sản lượng 115.000 tấn. Diện tích vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP của tỉnh có 15.000 ha, chiếm 53% tổng diện tích toàn tỉnh, sản lượng ước đạt 110 nghìn tấn, chiếm gần 69% tổng sản lượng. Vải chứng nhận GlobalGAP là 80 ha, sản lượng ước đạt 500 tấn phục vụ các thị trường như Mỹ - Châu Âu, Nhật...

Bắc Giang phát triển vùng sản xuất vải thiều đạt tiêu chuẩn GlobalGAP

Để chuẩn bị sản xuất vải thiều cho xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, tỉnh Bắc Giang đã phối hợp Cục Bảo vệ thực vật đã chọn và đề nghị phía Nhật Bản chấp thuận 19 mã số vùng trồng với diện tích 103 ha, sản lượng ước 600 tấn ở huyện Tân yên và Lục Ngạn. Năm 2020, là năm  đánh dấu vải thiều Lục Ngạn trồng theo tiêu chuẩn Global GAP được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Tại các vùng trồng, người dân cho biết đã ký hợp đồng cung ứng sản phẩm cho đối tác để xuất khẩu sang Nhật Bản từ tháng 2/2020. Ngoài xuất khẩu sang Nhật, người dân vẫn có thể bán vài tiêu chuẩn Global GAP ra thị trường khác.

Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam đang đề xuất Kỷ lục: “Vùng sản xuất vải thiều đạt tiêu chuẩn GLOBALGAP xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam”.

Vậy thông tin tới các doanh nghiệp XK trái cây sang các thị trường chủ động liên hệ, đặt hàng, thu mua nguồn nguyên liệu ở các vùng trồng sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGap, đã được cấp mã số; chủ động lựa chọn và sử dụng bao bì, tem nhãn dán lên sản phẩm theo yêu cầu của đối tác.

#Vải thiều lục ngạn, #vải xuất khẩu, #vải thiều global gap

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: