Gạo & Hạt đồ khô

  • Thứ tự
Giấm táo hữu cơ Bragg
Bột ớt hữu cơ Dace 45g
Bột tỏi hữu cơ Dace 65g
Bột sả hữu cơ Dace 40g
Bột tiêu hữu cơ Dace 50g
Bột quế hữu cơ Dace 45g
Bột hồi hữu cơ Dace 45g
Tương ớt Dace 250ml
Bột nêm ngưu báng 200gram
Gạo Đen Briet HTX Easup
popup

Số lượng:

Tổng tiền: