Tiêu chuẩn hữu cơ PGS Việt Nam

Đăng bởi Farm Kitchen | 06/06/2022 | 0 bình luận
Tiêu chuẩn hữu cơ PGS Việt Nam

Tiêu chuẩn hữu cơ PGS Việt Nam áp dụng cho các nhà sản xuất là bộ tiêu chuẩn do Ban điều phối PGS soạn thảo tham chiếu theo các Tiêu chuẩn cơ bản của IFOAM2 và Tiêu chuẩn Quốc Gia về sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng. Bộ tiêu chuẩn PGS này áp dụng cho người sản xuất bao gồm cả trồng trọt và chăn nuôi. Tiêu chuẩn về vận hành, chế biến và bán lẻ các sản phẩm hữu cơ sẽ được áp dụng riêng. Những tiêu chuẩn này tạo điều kiện cho PGS Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng nhận cho các sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi hữu cơ từ sản xuất đến bán hàng cho tới người tiêu dùng.

Tiêu chuẩn hữu cơ PGS Việt Nam ( lần 3- 8/2018)

Tiêu chuẩn hữu cơ PGS Việt Nam áp dụng cho người sản xuất được trình bày sau đây với mục đích làm rõ thêm mối quan hệ giữa các nguyên tắc chung của nông nghiệp hữu cơ với các tiêu chuẩn cụ thể:

  • Nguyên tắc chung là những mục tiêu mong đợi của sản xuất hữu cơ. Những nguyên tắc này được viết ra dưới dạng câu khẳng định, sử dụng động từ chỉ trạng thái “là”. 
  • Phương pháp khuyến cáo là những gợi ý cho nông dân áp dụng trên đồng ruộng hữu cơ. PGS Việt Nam khuyến khích nông dân sử dụng các phương pháp này càng nhiều càng tốt chứ không bắt buộc họ phải áp dụng. 
  • Tiêu chuẩn là những yêu cầu cơ bản mà nông dân phải tuân theo để được PGS Việt Nam chứng nhận. Cần lưu ý rằng trước khi nông hộ/đồng ruộng nào đó được chứng nhận là hữu cơ thì nông hộ/đồng ruộng đó phải áp dụng và đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn. 

Nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ

Có 4 nguyên tắc SỨC KHỎE – SINH THÁI – CÔNG BẰNG – CẨN TRỌNG làm nền tảng cho việc xây dựng các tiêu chuẩn hướng dẫn sản xuất hữu cơ 

Mục đích chính của nông nghiệp hữu cơ bao gồm: 

  • Sản xuất thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao;
  • Tăng cường chu kỳ sinh học trong hệ thống trang trại; 
  • Duy trì và tăng độ màu mỡ của đất; 
  • Làm việc trong hệ thống khép kín nhiều nhất có thể; 
  • Tránh gây ô nhiễm từ canh tác nông nghiệp;
  • Giảm thiểu sử dụng nguồn nguyên liệu không có khả năng phục hồi; 
  • Duy trì và bảo vệ môi trường.

Nguồn: https://vietnamorganic.vn/

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: